Spring til indhold

De nye sikkerhedspolitiske aftaler mellem Danmark og de baltiske lande

I februar 2015 – godt 10 år efter de baltiske landes medlemskab af NATO – underskrev Danmark nye hensigtserklæringer (Memorandum of Understanding) med hvert af de baltiske lande vedrørende udvikling af og samarbejde om forsvars- og sikkerhedspoliske kerneområder. De første bilaterale samarbejdsaftaler blev indgået i 1994, og havde fokus på kapacitets-(gen)opbygning, omstilling og modernisering af landenes væbnede styrker.

Udviklingen som Litauen, Letland og Estland efterfølgende har gennemgået inden for disse godt 10 år militært og forsvars- og sikkerhedspolitisk, har gjort dem til vigtige og loyale NATO-allierede. Nye samarbejdsaftaler mellem Danmark og Baltikum udarbejdes i tæt dialog mellem forsvarsministeriet i Danmark og hvert af de baltiske lande, hvilket netop illustrerer karaktereren af forsvarssamarbejdet mellem Danmark og de baltiske lande, hvor der er sket en meget positiv forskydning fra et samarbejde af rådgivende karakter til at være et tæt samarbejde mellem lige partnere. Tilsvarende samarbejdsaftaler er udviklet på hjemmeværnsområdet, hvor dansk og baltisk hjemmeværn årligt aftaler detaljerede aktivitets- og samarbejdsprogrammer. 

Det nuværende samarbejde med og mellem de baltiske lande sker inden for rammen af den såkaldte Danske Division, hvor en brigade fra hvert af de baltiske lande er tilknyttet. Der er også en række andre initiativer inden for NATO, FN og mellem andre regionale samarbejdspartnere, hvor landene arbejder tæt sammen – eksempelvis Very High Readiness Joint Task Force, Joint Expeditionary Force og Multinational Corps North-East.

Den nyligt etablerede NATO Force Integration Unit (NFIU) i Litauen ledes af en dansk oberst og dansk personel indgår også i de to andre baltiske NFIUs.

Danmark støtter stadig Baltic Defence College i Tartu, Estland, med økonomisk støtte til uddannelse af officerer fra partnerlande, og der er desuden en dansk instruktør ansat.

Sammen med Danmark deltager og træner de baltiske lande kontinuerligt i bilaterale og multilaterale øvelser med henblik på at øge interoperabiliteten mellem landenes forsvarsstyrker og specialstyrker. Eksempler på øvelser er SABER STRIKE, FLAMING SWORD og andre. Hvert år diskuteres målsætningerne med samarbejdet og træningsøvelserne, hvorefter de implementeres.