Spring til indhold

Handelsrelationer

Danmark indledte lige fra starten af Litauens genvundne selvstændighed et betydeligt handelssamarbejde med landet. Samhandelen, som havde været stigende fra år til år, faldt kraftigt i forbindelse med krisen. Fra en litauisk eksport og import i 2007 på henholdsvis 3,28 mia. DKK og 2,52 mia. DKK faldt eksport og import i 2009 efter krisen til henholdsvis 2,70 mia. DKK og 1,66 mia. DKK. Udviklingen går igen i den rigtige retning med en eksport/import (i 2014) på henholdsvis 2,6 mia. DKK og 3,6 mia. DKK.

En lang række danske virksomheder har etableret datterselskaber i Litauen, bl.a. med henblik på outsourcing af den arbejdsintensive del af produktionen. Der er ca. 200 selskaber i Litauen med dansk kapital, herunder ca. 135 datterselskaber. Danmark var til og med 2005 den største direkte investor i Litauen, men er efterfølgende rykket noget ned på listen.

En stor del af eksporten fra Danmark består af leverancer til danske datterselskaber. De største eksportområder er maskiner og maskintilbehør til industrien, fødevarer, mineraler, køretøjer og apparaturer til telekommunikation, lydoptagelse og lydgengivelse. Derudover udgør tekstilgarn, stoffer og andre tekstilvarer en væsentlig andel af eksporten.

Den danske import fra Litauen udgøres tilsvarende for en stor dels vedkommende af varer fra firmaer, hvis produktion er outsourcet til litauiske virksomheder. De største varegrupper i den litauiske eksport til Danmark er beklædningsgenstande, møbler og træprodukter. Andre væsentlige importgrupper er varer af jern og stål og andre varer til bygge- og anlægsvirksomheder, varige forbrugsvarer og diverse råvarer.

Hovedparten af de danske investeringer foretages i fremstillingserhvervene, men også finansielle virksomheder er aktive, bl.a. Danske Bank og Codan (Lietuvos Draudimas, Litauens største forsikringsselskab). Ud over et antal ganske store enkeltinvesteringer præges den danske investeringsaktivitet af mange små og mellemstore virksomheders engagement. Dette gælder ikke mindst indenfor sektorer som tekstilindustri samt træ- og metalforarbejdning. Af større danske firmaer med investeringer i Litauen kan nævnes Mærsk, DFDS, DSV, Carlsberg og Royal Unibrew (der ejer henholdsvis Svyturys og Kalnapilis), Espersen (fisk), Danfoss, Grundfos, Velux, Rockwool og Cowi.

Ambassaden fungerer som sparringspartner og rådgiver for danske virksomheder, der overvejer at etablere eksport til eller produktion i Litauen, eller på anden måde finde litauiske samarbejdspartnere. Størstedelen af dette arbejde har siden 1991 bestået i at bistå danske virksomheder med at etablere produktion eller finde underleverandører i Litauen, for derigennem at styrke danske virksomheders globale konkurrenceevne.

Læs mere under Eksportrådet.

 

Sidst opdateret 23-03-2016