Spring til indhold

Strategiske alliancer

Formålet med programmet for strategiske virksomhedsalliancer er at øge små og mellemstore virksomheders internationalisering ved at disse går sammen med større danske virksomheder om at eksportere til et større udbud, projekt eller nyt marked.

For at kunne benytte sig af denne pakke skal The Trade Councils krav vedrørende en strategisk virksom-hedsalliance være opfyldt, og disse krav er:

 • mindst tre danske virksomheder skal indgå i alliancen;
 • udenlandske virksomheder kan være en del af alliancen, men minimum 50% af virksomhe-derne i alliancen skal være dansk;
 • 50% af de danske virksomheder skal opfylde The Trade Councils krav for SMV:
  o dansk CVR-nummer;
  o under 100 ansatte i virksomheden;
  o en omsætning på under 150 mio. kr. i seneste regnskabsår;
 • hvis alliancen består af tre danske virksomheder, skal mindst én af virksomhederne opfylde ovenstående krav;
 • systemeksport er et krav;
 • en af de deltagende virksomheder skal være den ledende i alliancen.

Programmet for strategiske virksomhedsalliancer indeholder:

 • 50% tilskud som gives når en specifik virksomhedsalliance køber en rådgivningspakke på 105 timer af The Trade Council;
 • op til fire rådgivningspakker kan gives til en specifik virksomhedsalliance og disse pakker kan bruges på et eller flere markeder.

Du kan læse mere om denne pakke på The Trade Councils hjemmeside ved at trykke her.

Hvis du har spørgsmål til eller vil vide mere om denne pakke er du velkommen til at kontakte en af vores handelsrådgivere på den danske ambassade i Litauen.