Spring til indhold

Energi

Den litauiske energisektor oplever i øjeblikket store kvalitative ændringer i forsynings- og forbrugskæder. Denne udvikling er endnu mere vigtig og synlig efter nedlukningen af det gamle Ignalina atomkraftværk i 2009, som årligt genererede over 90% af elektriciteten i Litauen. Energisektoren skal sikre både energiuafhængighed og en effektiv anvendelse af energien. 

De strategiske opgaver i sektoren involverer store projekter såsom:

  • harmonisering af de interne elektricitetsnetværk og deres inkorporering ind i Nordeuropas net; 
  • konstruktionen af en terminal til flydende gas i Klaipeda havn; 
  • støtte til et væsentligt skift over til ressourcer af vedvarende energi;
  • langsigtede programmer for bygningsrenoveringer;
  • en mulig konstruktion af nyt moderne atomkraftværk.

De nævnte projekter vil åbne op for mange nye markedsmuligheder, især for hi-tech virksom-heder/producenter og konstruktions – og infrastrukturs-leverandører. Også for leverandører af effektive løsninger i energi –og varmebesparelser i både industri –og husholdningformål er der muligheder at finde på det litauiske marked for energi.

Over de sidste tre år er gas –og elektricitetspriserne steget mere end 2 og 1,5 gang respektivt. Ydermere, bruger litauerne 13,3% af deres indkomst på at varme 50 m2 (til sammenligning tager det i de Nordiske lande 1,5%) og dette indikerer et stort behov for ændringer i den litau-iske energisektor.

For danske virksomheder, der er interesserede i et muligt partnerskab eller starte virksomhed i de baltiske lande, kan de danske ambassader i Vilnius, Riga og Tallinn tilbyde deres hjælp.