Spring til indhold

Træ og møbler

Adskillige skandinaviske og internationale virksomheder har startet deres handelsvirksomheder og træforarbejdningsaktiviteter i de baltiske lande. Forklaringen på dette kan findes i faktum-met at transport af forarbejdede varer er billigere end transport af uforarbejdet træ i forhold til værdien, og i de baltiske landes politik vedrørende at producere flere forarbejdede trævarer med en høj værditilvækst.

Den litauiske møbelindustri havde i 2013 mere end 700 virksomheder, over 20.000 faglærte arbejdstagere og en gennemsnitlig månedlig løn på EUR 614 (brutto). Efter krisen i 2008-2009 har den litauiske træindustri oplevet positive strukturelle forandringer og har opnået kvalitative gevinster. Sektoren havde i 2013 mere end 1.000 virksomheder involveret med over 18.000 faglærte arbejdstagere med en gennemsnitlig løn lignende den i møbelsektoren.

De største møbel -og trævirksomheder findes omkring de tre store byer: Vilnius, Kaunas og Klaipeda.

For danske virksomheder, der er interesserede i et muligt partnerskab eller starte virksomhed i de baltiske lande, kan de danske ambassader i Vilnius, Riga og Tallinn tilbyde deres hjælp.