Spring til indhold

Indenrigspolitik

Skvernelis-regeringens regeringsgrundlag er ambitiøst, men vagt ift. hvordan det ønskes implementeret. Regeringsgrundlaget har et overordnet fokus på indenrigspolitik. Der er et særligt fokus på familiepolitik, der skal reducere emigration og demografiske problemer, samt et fokus på uddannelse og reducering af social eksklusion. Derudover fremhæves en række reformer af alkoholpolitik, skattesystemet og arbejdsmarkedsvilkår som vigtige prioriteter. Derudover forventes de igangsatte reformer af Litauens energisystem også at blive fortsat. Det omfatter bl.a. 'gas pipeline' forbindelser til det øst-og centraleuropæiske net og synkronisering af elektricitetsnettet.

Regeringen vedtog i juni 2016 en ny lov om kontrol af alkohol, hvilket betyder, at Bonde- og Miljøpartiet har leveret på et af partiets store valgløfter. Loven trådte i kraft ved årsskiftet og indfører restriktioner på reklamer samt salg og indtag af alkohol. Regeringen har ligeledes afsluttet dens nye lov om arbejdsmarkedsvilkår, der trådte i kraft i juli 2017.

Litauen kritiseres for ikke at gøre nok ved korruption. Menneskerettighedsorganisationer kritiserer også landet for sine overfyldte fængsler og lange varetægtsfængslinger, og der er tabt flere sager herom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kritikken retter sig også mod seksuelle minoriteters rettigheder. Litauens liberale parti fremførte et forslag om at tillade registrerede partnerskaber både for par af forskellige køn og par af samme køn. Forslaget blev stemt ned i parlamentet, hvor kun 29 medlemmer stemte for forslaget. Konservative værdipolitiske synspunkter er dybt både rodfæstede i de fleste partier og i hovedparten af befolkningen. Således viser en spørgeskemaundersøgelse fra januar 2017, at kun 11 pct. af Litauens befolkning støtter registrerede partnerskaber til par af samme køn. I november 2017 indførte Litauen således en lov om ”styrkelse af familien”, der styrkede de restriktioner, der i forvejen foreligger for hvordan en familie er opbygget.