Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Litauen.

Senest opdateret den 07.05.2021 kl. 15:00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Litauen.

Information om konkrete restriktioner i Litauen opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Litauen, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Litauen.

Information om konkrete restriktioner i Litauen opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Der er indført indrejserestriktioner til Litauen for rejsende fra Danmark, Færøerne, Grønland samt fra hele verden, således at der er krav om en negativ PCR-test samt om 10 dages selv-isolation ved indrejse.

PCR-testen skal  være foretaget i afrejselandet højst 72 timer inden ankomst, dog med få undtagelser. Man kan afkorte sin isolationsperiode ved (på egen regning) at få foretaget en negativ test efter 7 dage.

For dagligt pendlende erhvervsrejsende, studerende og praktikanter i Litauen accepteres det, at den foretagne PCR-test er op til 7 dage gammel ved ankomst. 

Der er obligatorisk krav om, at alle indrejsende til Litauen skal registrere sig elektronisk hos myndighederne inden indrejse. Formularen findes her: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form 

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Læs mere om de nuværende restriktioner herunder.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Alle regioner i Danmark, områder inden for EU/EØS, Schweiz og UK vurderes pba. det akkumulative antal smittetilfælde pr. 100.000 borgere de seneste 14 dage samt positivprocenten på de foretagne COVID-19-test. Ud fra disse kriterier inddeles regionerne i EU-landene i 4 kategorier: grøn, gul, rød og grå.


For indrejsende fra gule eller grønne regioner er der ingen indrejserestriktioner. 

Røde og grå regioner bliver i Litauen kategoriseret som højrisikoregioner, og rejsende herfra, herunder Danmark, er der krav om 10 dages selv-isolation. Man kan afkorte sin isolationsperiode ved (på egen regning) at få foretaget en negativ test efter 7 dage.

Forholdene ved indrejse fra Grønland og Færøerne er tilsvarende som for Danmark. 

Situationen kan ændre sig med kort varsel, og du bør holde dig opdateret løbende. 

Derudover kategoriseres lande berørt af coronamutationer for sig. Indrejsende fra disse lande vil blive underlagt samme karantæneregler som rejsende fra lande. Dog er forholdene under karantænen for tilrejsende fra lande berørt af coronamutation er en smule strengere (hvilket bl.a. betyder, at man ikke må bevæge sig udenfor fra sit isolationssted).


Relevante undtagelser fra karantænekravet:

  • Personer i transit gennem Litauen.
  • Personer der gør tjeneste i NATO eller har diplomatisk immunitet samt deres familiemedlemmer.

Der kan forventes strenge sanktioner, herunder bøder, fra myndighedernes side, hvis selvisolationen ikke overholdes.


Læs mere på den litauiske regerings hjemmeside samt på det litauiske udenrigsministeriums hjemmeside.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Litauen.  

Transitmuligheder

Udlændinge kan frit rejse i transit igennem Litauen på vej til deres hjemland eller endelige destionation. Transit skal ske uden unødvendigt ophold og med dokumentation.

Ved transit anbefaler myndighederne at registere sig elektronisk (se ovenstående indrejserestriktioner). Derudover kan rejseselskaber, f.eks. ved færge- eller flyforbindelser, påkræve elektronisk registrering til myndighederne inden rejsen påbegyndes.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor både holde dig løbende opdateret om både nationale og lokale regler. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.
Detaljerede oplysninger om restriktionerne tilgås på dette link (på engelsk). 

Udgangsforbud

Al ikke-nødvendig ophold uden for hjemmet frarådes. 

Forsamlingsforbud

Der er indført forbud mod at mødes med personer fra andre husstande indendørs/i private hjem. Det er tilladt at forsamles med personer fra én anden husstand i det udendørs offentlige rum, dog max 5 personer i alt.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.
 
Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.
 
Personer over 60 år med symptomer på COVID-19 skal ringe efter en ambulance på 112.
 
Personer under 60 år med symptomer opfordres til at kontakte en praktiserende læge mhp. test. Du kan evt. kontakte COVID-19-hotline på 1808 eller +370 (37) 367 973, hvis du ringer fra et udenlandsk nummer.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Litauen

Der er er i øjeblikket et reduceret antal direkte flyafgange mellem Litauen og Danmark. Flyselskaberne tilpasser løbende deres afgange ift. de gældende rejserestriktioner, og man bør derfor være ekstra opmærksom på dette. Se mere her.
 
Det er muligt for rejsende til og fra lufthavnene i Vilnius, Kaunas og Palanga på egen regning at få foretaget en COVID-19-test, både antigentest og PCR-test, på parkeringspladsen foran Vilnius lufthavn. Man skal forud for testen registrere sig online eller telefonisk. Du kan finde flere informationer om testmuligheden foran lufthavnene  her. 
 
Der er genåbnet for færgeafgange mellem Litauen og Tyskland samt mellem Litauen og Sverige, hvorfra man vil kunne komme til Danmark.
Se mere hos DFDS og TT-line

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Du kan finde lokale myndigheders information om COVID-19 via nedenstående links:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Litauen inden for almindelig åbningstid.
 
Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
 
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Litauen, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
 
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en Rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.