Skip to content

Danijos ir Baltijos valstybių bendradarbiavimas gynybos srityje

Nuo pat Baltijos valstybių nepriklausomybės atgavimo Danija buvo stipri ir patikima jų gynybos partnerė.

Ir nors bendradarbiavimo pobūdis per šiuos metus kito, bendradarbiavimo intensyvumas liko didelis.

Meniu kairėje rasite daugiau detalios informacijos apie dabartinius ir ankstesnius Danijos ir Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių santykius gynybos srityje.