Skip to content

Naudingos nuorodos

Čia rasite naudingų nuorodų į Danijos, Lietuvos ir tarptautines institucijas, kurios dirba saugumo ir gynybos srityse.

Danijos institucijos:

Gynybos ministerija

Gynybos ministerijos departamentų užduočių spektras yra labai platus – nuo Gynybos ministro aptarnavimo iki bendro vadovavimo ministerijos darbui. Plačiąja prasme ministerijos darbas yra užtikrinti taiką, laisvę ir saugumą tiek Danijoje, tiek ir užsienyje.

Nuoroda į Danijos Gynybos ministerijos tinklapį.

Karinės pajėgos

Danijos Karinės pajėgos prisideda prie saugios bendruomenės kūrimo Danijoje palaikydama ir vykdydama nacionalines ir tarptautines operacijas.

Nuoroda į Danijos Karinių pajėgų tinklapį.

Savanorių pajėgos (Hjemmeværnet)

Savanorių pajėgos yra Danijos Karinių pajėgų dalis ir padeda Sausumos pajėgoms, Laivynui ir Oro pajėgoms vykdyti įvairias užduotis. Savanorių pajėgos taip pat remia Danijos civilines institucijas, pavyzdžiui Policiją, Mokesčių inspekciją ar Ekstremalių situacijų valdymo agentūra (Beredskabsstyrelsen).

Nuoroda į Danijos Savanorių pajėgų tinklapį.

 

Lietuvos institucijos:

Krašto apsaugos ministerija

Kariuomenė

 

Tarptautinės organizacijos:

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (NATO)

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)

 

Kita:

Baltijos gynybos koledžas

NATO energetinio saugumo kompetencijos centras