Skip to content

Naujieji saugumo politikos susitarimai tarp Danijos ir Baltijos valstybių

2015 metų vasarį, praėjus daugiau nei dešimt metų nuo Baltijos šalių įstojimo į NATO, Danija su kiekviena iš Baltijos valstybių pasirašė naujus susitarimo memorandumus dėl bendradarbiavimo gynybos ir saugumo politikos srityse bei jo vystymo. Pirmieji dvišaliai bendradarbiavimo susitarimai buvo pasirašyti 1994 ir dėmesį skyrė Baltijos šalių pajėgumų atstatymui bei karinių pajėgų pertvarkai ir modernizacijai.

Spartus Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ir saugumo politikos vystymasis per šiuos daugiau nei dešimt metų leido joms tapti svarbiomis ir lojaliomis NATO sąjungininkėmis. Naujieji bendradarbiavimo susitarimai tarp Danijos ir Baltijos valstybių, kurie yra sudaryti glaudžiai bendradarbiaujant Danijos ir kiekvienos iš Baltijos valstybių Krašto apsaugos ministerijoms, iliustruoja kaip gynybos bendradarbiavimas tarp Danijos ir Baltijos šalių pozityviai pakito. Dabartiniai santykiai yra grindžiami bendradarbiavimu tarp lygių partnerių, kuomet anksčiau Danija turėjo patariamąją rolę. Panašūs susitarimai yra sudaryti ir tarp Danijos bei Baltijos šalių savanorių pajėgų, kurios kiekvienais metais detaliai sutaria tų metų darbų ir bendradarbiavimo programas.

Esamas bendradarbiavimas su ir tarp Baltijos šalių vyksta taip vadinamos Danijos Divizijos struktūroje, prie kurios yra prijungtos po vieną kiekvienos Baltijos valstybių Sausumos pajėgų brigadą. Taip pat yra glaudžiai bendradarbiaujama ir daugelyje kitų iniciatyvų NATO bei JT struktūrose ir su kitais regioniniais partneriais, pavyzdžiui NATO Ypač greitojo reagavimo pajėgose (angl. Very High Readiness Joint Task Force), Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (angl. Joint Expeditionary Force) bei NATO pajėgų daugianacionaliniame Šiaurės Rytų korpuse (angl. Multinational Corps Northeast).

Naujai įkurtam NATO Pajėgų integraciniam vienetui (angl. NATO Force Integration Unit) Lietuvoje vadovauja pulkininkas iš Danijos. Kitose Baltijos valstybėse esančiuose NATO pajėgų integraciniuose vienetuose taip pat tarnybą atlieka Danijos karininkai.

Danija taip pat vis dar remia Baltijos gynybos koledžą, esantį Tartu, Estijoje, teikdami ekonominę paramą partnerių šalių karininkų mokymui. Danijos instruktorius taip pat dėsto koledže.

Danija ir Baltijos valstybės nuolatos kartu dalyvauja dvišalėse ir daugiašalėse pratybose – tokiose kaip „Kardo kirtis“ ar „Liepsnojantis kalavijas“ – stiprindamos sąveiką tarp valstybių karinių bei specialiųjų pajėgų. Kiekvienais metais yra aptariami ir įgyvendinami bendradarbiavimo pratybose tikslai.

 

Informacija atnaujinta 2016-04-27