Spring til indhold

Forsvar

Forsvarsafdelingen varetager de militære samarbejdsrelationer mellem Danmark, Litauen, Letland og Estland.

Forsvarsattachéen rapporterer til det danske forsvarsministerium, militære myndigheder og udenrigsministeriet omkring litauisk, lettisk og estisk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Herudover foretager attachéen, i samarbejde med de tre baltiske landes myndigheder, identifikation af nye projekter, såvel som administration, opfølgning og evaluering af aktiviteterne i henhold til de årlige bilaterale samarbejdsprogrammer.

 

Forsvarsattaché i Vilnius er:

Oberst Niels H. Johansen, Hæren
tlf.: +370 5264 8764, e-mail: nielsj@um.dk