Spring til indhold

Dansk pas

ÆNDRING VEDR. PASUDSTEDELSE PR. 1.1.2012

Grundet indførelsen af biometriske pas kan der pr. 1.1.2012 ikke længere søges om pas på ambassaden i Vilnius. Der kan dog stadig søges om forlængelse af allerede udstedte pas samt om udstedelse af provisoriske pas i nødstilfælde.

For børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) er det fortsat muligt at søge om pas på ambassaden. Bemærk, at der skal medbringes to pasbilleder, samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke.

For børn over 12 år samt voksne henvises til ambassaderne i Riga eller Warszawa. Information vedrørende ansøgning om pas samt ansøgningsskema kan findes på hjemmesiderne for ambassaderne i Riga og Warszawa.

Der henvises i øvrigt til mulighederne for at indgive ansøgning ved kommunerne i Danmark samt ved de øvrige danske pasudstedende repræsentationer.

En liste over de repræsentationer, der kan udstede biometriske pas, kan findes her.

 

OM DET NYE BIOMETRISKE PAS

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Dit nuværende pas er stadigt gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Bevarelse af dansk statsborgerskab - ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets hjemmeside.