Gå til indhold

Midlertidigt pas

I nødstilfælde er ambassaden bemyndiget til at udstede et provisorisk pas gældende for en begrænset periode. Ansøgningsproceduren er den samme som for et almindeligt pas bortset fra, at ambassaden kan udstede passet samme dag.

Hvis du mister dit danske pas under ferieophold eller når det f.eks. af tidsmæssige årsager ikke vil være muligt at udstede et nyt rejsepas kan ambassaden udstede et provisorisk pas. Som udgangspunkt udstedes et provisorisk pas kun til benyttelse til hjemrejse til Danmark. I tilfælde af tyveri skal du på den lokale politistation anmelde tabet af passet og anmode om en politirapport. Politirapporten medbringes til ambassaden.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

For at ambassaden kan udstede et provisorisk pas, kræves der:

 • To pasbilleder (35x45 mm).
 • Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema i to eksemplarer (rekvireres fra ambassaden eller hentes via menuen til højre)
 • Politirapport (i tilfælde af tyveri)
 • Personligt ID (CPR-bevis, sygesikringsbevis eller dansk kørekort )

Gebyr for provisorisk pas er 152 euro.

Ved udstedelse af et provisorisk pas uden for ambassadens kontortid erlægges et gebyr på 355 euro.

Ved udstedelse af et provisorisk pas på ambassadens lukkedage erlægges et gebyr på 507 euro.

Alle gebyrbetalinger skal foretages som overførsel til ambassadens konto ved at angive oplysninger vedrørende ydelsen og ydelsens modtager.
 
Royal Danish Embassy
T. Kosciuskos g. 36, 01100 Vilnius

SEB bank
Swift: CBVILT2X 
IBAN: LT58 7044 0600 0829 8277

 

Midlertidigt pas til børn

Ved indgivelse af ansøgning om midlertidigt pas til børn på ambassaden skal følgende medbringes:

 • To pasbilleder (35x45 mm).
 • Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema i to eksemplarer (rekvireres fra ambassaden eller hentes via menuen til højre)
 • Sidst udstedte pas
 • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3, underskrevet af begge forældre.
 • Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations/skilsmissebevilling eller domsudskrift).
 • Ved ansøgning om børns første pas skal det også medbringes:
 • Original fødselsattest, hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår.
 • Hvis moderen ikke er dansk statsborger - forældrenes originale vielsesattest.
 • Begge forældres pas.

Alle litauiske dokumenter skal oversættes til dansk/engelsk. Ambassaden oversætter mindre standard dokumenter (vielsesattester, fødselsattester) mod et gebyr på 76 euro.

Dokumenter kan også oversættes hos en autoriseret translatør.

Pasfotos

Find nærmere information om politiets retningslinjer for pasfoto her.