Gå til indhold

Serviceydelser

Bistand til danske statsborgere i Litauen

For information om rejse og ophold læs her.

Vi gør opmærksom på, at ambassaden kun kan udstede nødpas (læs mere her).

Ambassaden bestræber sig på at yde god bistand til de flere hundrede danskere bosat i Litauen. Ambassadens ydelser består bl.a. af udfærdigelse af attester, erklæringer mv., bistand i familieretlige sager, overførsel af penge, hjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelse, arrestation, fængsling, bortførelser, evakueringer, dødsfald og sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere.

24/7 vagtcenter i Udenrigsministeriet i København:
Tlf. +45 33 92 11 12

Som hovedregel kræver ambassaden betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere. Som udgangspunkt gælder dette alle anmodninger om bistand, uanset om henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet. Det gælder f.eks. bistand til danske borgere i nød i udlandet.

For nogle ydelser betales for det timeforbrug, som ambassaden bruger på at hjælpe dig, og for andre ydelser betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis der opstår behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid forhøjes time- og gebyrtaksterne.

Her kan du finde, hvad Udenrigsministeriets Borgerservice kan gøre for dig.

Her kan du finde ud af hvad det koster at få hjælp.

Logistiske og andre praktiske opgaver

Ambassaden kan bistå med den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af besøg af eksempelvis virksomheder, organisationer og journalister. Det omfatter også tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer og seminarer i forbindelse med dansk eksportfremme og kulturfremme.

Ambassaden har et mødelokale, som er velegnet til mindre konferencer med maks. 50 personer, som kan lånes. Der er også mulighed for at få arrangeret frokoster og middage i ambassadens lokaler.

Ønsker du at gøre brug af disse tilbud, så kontakt ambassaden på e-mail: [email protected].