Gå til indhold

Rejseforsikring

Udlændinge der arbejder og betaler skat i Litauen, betaler automatisk til den obligatoriske offentlige sygesikring, og er derfor, ligesom deres mindreårige børn, berettigede til at benytte det offentlige sundhedssystem på lige fod med landets øvrige befolkning.

Er opholdet i Litauen derimod foranlediget af andre formål end beskæftigelse i landet – det være sig studie, ferie eller ægtefælles beskæftigelse, dækker den litauiske offentlige sygesikring ikke. Det gør derimod det blå EU-sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringskort er gratis. Du kan bestille det på www.borger.dk.

EU-sygesikringsbeviset giver ret til lægehjælp i alle EU-lande, uanset om der er tale om behandling af akutte tilfælde og sygdomme opstået under rejsen, eller af kroniske sygdomme og andre ikke-akut opståede problemer.

Tidligere havde kun pensionister ret til behandling af ikke-akut opståede problemer i andre EU-lande. Dog kan en nødvendig behandling ikke udskydes for at få den foretaget i udlandet, ligesom ret til lægehjælp ikke ydes, hvis formålet med udlandsrejsen er at få behandling. 

EU-sygesikringsbeviset fungerer desuden således, at man uden at skulle omkring opholdslandets sociale myndigheder, hvilket tidligere var nødvendigt, kan gå direkte til en læge i udlandet.

EU-sygesikringsbeviset giver imidlertid kun ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i det land, hvor der søges hjælp, og således ikke til behandling på privathospitaler, klinikker eller lignende. Dækning af udgifter hertil kræver en privat tegnet forsikring. I denne sammenhæng bemærkes, at Litauens offentlige sygehusvæsen ikke har samme standard som det danske. Meget af udstyret er af ældre dato, men læger og sygeplejersker har et højt uddannelsesniveau. Der findes dog i de store byer visse private alternativer. I Vilnius kan nævnes Baltic-American Clinic og Medical Diagnostic Centre.

Baltic-American Clinic
Nemencines 54a
10103 Vilnius
Telefon: (+370 5) 2 34 20 20
Mobil: (+370 698) 52 655
E-mail: [email protected] 
Hjemmeside: www.bak.lt/en

Medical Diagnostic Centre
V. Grybo gatve 32/10
10318 Vilnius
Telefon: (+370 5) 270 9120
Mobil: (+370 698) 00000
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.medcentras.lt

Forsikring der dækker behandling på privatklinikkerne, må ligesom andre former for rejseforsikring tegnes privat. Det kan evt. være nyttigt at være opmærksom på, at almindelige danske ulykkes- og indboforsikringer i flere tilfælde også dækker ophold i udlandet af en vis varighed.

Find desuden generel information fra Udenrigsministeriet om rejseforsikring her.