Gå til indhold

Visum og opholdstilladelse

Visum

Danske statsborgere er visumfri i indtil 90 dage inden for en 6 måneders periode.

EU-opholdstilladelse

EU-borgere kan frit arbejde i Litauen de første tre måneder af deres ophold. Ønsker man at arbejde i en længere periode, må en EU-opholdstilladelse erhverves – hvilket også er tilfældet hvis man af andre årsager ønsker at opholde sig i Litauen i mere end de tre måneder.

EU-opholdstilladelsen tildeles bl.a. EU-borgere, der har til hensigt at arbejde eller udbyde service i Litauen samt EU-borgere, der skal bo sammen med familie, studere eller være i praktik. Der kræves ved ansøgningen om EU-opholdstilladelse ikke dokumentation for forsørgelse, bolig eller sygeforsikring under opholdet i Litauen. En detaljeret gennemgang af reglerne kan findes på engelsk på det litauiske Udenrigsministeriums hjemmeside her.

Ansøgningen om EU-opholdstilladelse til Litauen kan indgives på Immigrationskontoret i Litauen.