Gå til indhold

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Med de seneste ændringer af valgretsreglerne, som trådte i kraft 1. juli 2006, er kredsen af danskere med ophold i udlandet, som anses for at have fast bopæl i Danmark, udvidet til også at omfatte personer, der opholder sig i udlandet, men som agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen. Desuden er fristen for optagelse på valglisten afkortet, således at ansøgningen blot skal kunne være færdigbehandlet senest 7 dage før valget. Men da ansøgningen kræver en vis behandlingstid, anbefales det stadig at indsende ansøgningen i god tid, og uanset om der skal afholdes valg i den nærmeste fremtid.

Ansøgningsskema til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten kan rekvireres på det offentliges internetportal www.borger.dk.